podpora

Ahojte priatelia, vďaka vašej podpore budeme môcť:

 • prinášať evanjelium mladým ľuďom v charitných domovoch a iných sociálnych zariadeniach,
 • podporovať rozvoj spoločenstiev (wow chaty,vyučovania, iné),
 • tvoriť evanjelizačné výjazdy, diskotéky, snowboardové a lyžiarské kurzy,
 • prinášať svedectvá o tom čo robí Boh v životoch mladých ľudí,
 • uskutočniť v našom regióne GODZONE tour,
 • môžme zamestnať dvoch ľudí na plný úväzok a troch na čiastočný úväzok,
 • robiť kvalitné veci pre Božie Kráľovstvo na Slovensku

 

2% z Daní

Prosíme Vás o pomoc a podporu pri získavaní 2% z vašich daní.
Kedže ešte nie sme samostatne fungujúce občianske združenie viac ako 2 roky, musíme žiadať 2% cez ZKSM.
PRETO OD KAŽDÉHO DARCU POTREBUJEME ZKSM PREDLOŽIŤ KÓPIU VYHLÁSENIA / KÓPIU STRÁNKY DAŇOVÉHO PRIZNANIA, KDE SÚ UVEDENÉ INFO O 2% (3%) S PODPISOM DARCU – najneskôr do 31.03.2015!!!

Naši chlapci z Rajca pripravili pre Vás videjko, prečo sa oplatí darovať 2% pre náš projekt.

POSTUP:

 1. Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech ZKSM poukázať, ak ste v roku 2014 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2015.
 5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
 6. Údaje o ZKSM napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Údaje, ktoré potrebujete do Vyhlásenia uviesť o ZKSM sú:

  IČO: 00641162
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodný názov: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
  Sídlo: Brezová 18/5, 052 01 Spišská Nová Ves

 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
 8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech ZKSM.

POZNÁMKY:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2015 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 • Do kolónky ROK sa píše 2014. Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Číslo účtu ZKSM nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet ZKSM prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. ZKSM nemá SID, kolónku SID nechajte prázdnu.

Tlačivá:

Kópie nám posielajte oskenované na náš mail wowwalkingonwater@gmail.com , môžte aj osobne odovzdať kópie ľuďom z nášho projektu alebo poštou na adresu L. Svobodu, 614/22, Nová Dubnica, 018 51

Veľmi nám pomôže, ak budete o nás hovoriť aj vašim priateľom a známym.

 

Pravidelná podpora

Hľadáme 600 ľudí, ktorí sú ochotní postaviť sa za náš projekt svojimi 5€ a stať sa tak pravidelnými podporovateľmi.

Ak si sa rozhodol byť naším pravidelným podporovateľom, tak vyplň nasledujúci FORMULÁR

Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok. (2 Kor, 9, 6-8)

Dar

Podpor nás zaslaním ľubovoľnej sumy na nižšie uvedené číslo účtu.
Číslo účtu: SK3302000000003270173351
Do poznámky: dar WOW

 

ĎAKUJEME!