Veríme, že Pán nás povoláva do služby, aby sme budovali Jeho kráľovstvo. Preto sa snažíme slúžiť najmä evanjelizáciou mládeže prostredníctvom víkendových chát, lyžiarskych kurzov, letných kempov, diskoték a rôznych iných výjazdov.